Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Filosofische items / Geloof en verstand)

Up

Afbeeldingen bij Geloof en verstand

Nieuw 14/02/2001 - laatste wijziging 14/05/2001

Zoek op deze website

1. God als gatenvuller (the God of the gaps)

    Dit is een beeld dat het in bepaalde kringen nog steeds goed doet. Onlangs (in 2001) zag ik het nog op een website van studenten die het athe´sme propageren. Een inleidend college filosofie zou aan deze studenten goed besteed zijn. Van mensen die zich in academische kringen bewegen, zou je wat meer intelligente opvattingen mogen verwachten. Vaak wordt daar dan de controverse tussen Galile´ en de inquisitie bijgehaald, om aan te duiden hoe de kerk (= het geloof in deze visie) moeite heeft gedaan om de vooruitgang van de wetenschap tegen te gaan, omdat deze haar van haar invloed zou beroven. 

    Maar de realiteit is totaal anders: de wetenschap, waarin verstand geloofd wordt te zegevieren, is een zoektocht naar de waarheid over de realiteit, waarin de ene hypothese na de andere wordt verworpen om plaats te maken voor weer een nieuwe opvatting. Van zeker weten is in de wetenschap zelden of nooit sprake. In die gevallen, waarin mensen claimen, zeker te weten in de wetenschap, is meer sprake van geloof dan van wetenschap. Het christelijk geloof claimt een zeker weten. Zie de hoofd-tekst.

2. Menselijke faculteiten in dienst van geloof of ongeloof

    Zie voor een integrale beschrijving het hoofd-document. Onder 'Geloof' wordt hier verstaan het Bijbelse geloof, zoals dat door joden en christenen wordt beleden, onder 'Ongeloof' de houding die zich desnoods tot het uiterste verzet tegen de God die zich in de Bijbel aan de mensen openbaart. .