Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Actualiteiten)

Up David/Salomo Abortus/euthanasie Homohuwelijk Terrorisme Fundamentalisme Palestijnen Religie en Geweld Arabische Stem Fatima

Religie en geweld

Nieuw 22/01/2005

Zoek op deze website

Samenvatting: Geweld van de ene mens tegen de andere is van alle tijden. In vele gesprekken met mensen lijkt het alsof die allemaal vredestichters zijn, en 'die anderen' de akelige figuren die naar geweld grijpen, waar wij natuurlijk allemaal 'tegen' zijn. Maar de Bijbel zegt dat uit het hart van de mensen haat en moordzucht voortkomen. De grote vloed in Noachs dagen was zelfs een goddelijk ingrijpen om de menselijke geweldenarij te beŽindigen. In onze tijd, waarin bijbelse noties onbekend terrein zijn, hangt men de verantwoordelijkheid voor het plegen van geweld graag op aan het verschijnsel 'religie'. Door de 'Verlichting' hebben we dit primitieve verschijnsel immers achter ons gelaten, kennelijk met uitzondering van de aanhangers van 'religies' (SGP, Staphorst, Veluwe, Bible belt) en groepen fanatieke verblinde moslims, hindoes, etc. De rest - dat zijn wij, dus - zijn verlichte en tolerante mensen, zo wil het de zelfbenoemde intellectuele elite. Klopt dat allemaal, of ligt het toch iets anders?

Bijbel en geweld Christendom en geweld Islam en geweld Seculier geweld

Op het ogenblik dat ik deze regels schrijf, is Nederland in opschudding. De moord op de cineast en columnist Theo van Gogh door terroristen met een moslim-achtergrond, de daarop volgende onlusten, zich uitend in (pogingen tot) brandstichtingen bij en in moskeeŽn, islamitische scholen en christelijke kerken, de bedreiging met de dood van verschillende personen en de met tamelijk veel gerucht uitgevoerde arrestaties van enkele leden van een netwerk van terroristen van fundamentalistisch-islamitische snit, hebben vooral ons land behoorlijk opgeschrikt. Voeg daarbij dan nog het overlijden en de begrafenis van de Palestijnse voorman, Jassir Arafat met alle daarbij opgetreden tonelen en de mogelijke positieve en negatieve gevolgen, en het plaatje is wel zo ongeveer compleet.

    De Nederlandse regering neemt in snel tempo verschillende maatregelen, die de veiligheid van de bevolking in het algemeen en van bepaalde personen in het bijzonder moeten waarborgen. Onze koningin neemt persoonlijk deel aan een discussie in Amsterdam over de communicatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen, en hoe het nu verder moet. De kerken roepen op om onze moslim-buren niet meer te negeren, maar contact met hen te zoeken. Kortom, er iets iets losgemaakt en in beweging gekomen.

    Daarbij komen dan nog allerlei opiniemakers, niet gehinderd door diepgaande kennis van de geschiedenis of van de christelijke religie, die ook hun zegje doen en menen te weten hoe al deze troebelen met religie, en dan speciaal de fundamentalistische takken ervan, te maken hebben, en pleiten voor een sterker beperken van de publieke invloed van de religie (die 'anderen' zijn immers de gewelddadigen, 'wij' willen alleen maar vrede. Toch?).

    Ook op het toneel van de Europese politiek spelen zich dingen af, die een rechtgeaard democraat de haren ten berge doen rijzen. Wie zich verdiept in de gang van zaken rond de Italiaanse candidaat-commissaris Buttiglione en dat contrastreert met de uitspraken die iemand als Theo van Gogh (God hebbe zijn ziel) zich straffeloos kon veroorloven, die ziet hoe zich hier in Europa een blinde vlek van formaat heeft ontwikkeld.

    In deze artikelengroep wil ik proberen de draadjes weer te ontwarren en wat rechte lijnen te trekken. Hopelijk doen enige lezers er hun voordeel mee. In de onderliggende artikelen (zie menu-entries bovenaan) willen we een aantal aspecten die een rol spelen in de huidige discussies, onder de loep nemen.