Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Noach, zondvloed)

Up Bevolking Oorzaken Locatie Noach

Hoe groot was de wereldbevolking ten tijde van de zondvloed?

Nieuw 22/02/2000

Zoek op deze website

    De twee al eerder genoemde versies van het Oude Testament, de Hebreeuwse versie van de Masoreten, en de Griekse vertaling (Septuagint) hebben een verschillend aantal jaren voor de periode tussen schepping en zond vloed. De Masoreten geven 1656 jaar, en de Septuagint 2262 jaar.

    Verschillende mensen hebben geprobeerd, om aan de hand van de gegevens die de Bijbel ons geeft een acceptabele berekening te maken van het aantal mensen ten tijde van de zondvloed. Op de pagina Weblinks is toegang tot een document waarin over dat onderwerp heel wat wordt gezegd. Een andere Internet-pagina met belangrijke informatie daarover is: http://ldolphin.org/pickett.html. De berekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op wat uit de Bijbel kan worden afgelezen. Daaruit blijkt dat een wereldbevolking van rond 8 miljard zeker niet onmogelijk is, aangenomen dat de periode tot de vloed 1656 jaar is. Als we uitgaan van een periode van 2262 jaar, dan is die 8 miljard zeker een ondergrens. De Bijbel zegt niet voor niets dat de aarde verdorven was en vol onrecht (Genesis 6:11 & 13). Daarom was ook een wereldwijde vloed noodzakelijk. Was de bevolking nog relatief klein geweest en geconcentreerd op een klein gebied, dan had Noach kunnen vluchten naar een onbewoond gebied, en was een lokale vloed voldoende geweest. Een ark was dan ook niet nodig geweest.

    Een bevolking van zovele miljarden kan niet gevoed worden zonder een hoge graad van techniek in landbouw, transport en communicatie. Door de lange leeftijden (rond 900 jaar) kon veel kennis snel worden opgebouwd en ging ervaring niet verloren. Reeds in de zevende generatie werd aan metaalbewerking gedaan (Tubal-Kain, Genesis 4:22). En ook de snelle opbloei van verschillende culturen vrij kort na de zondvloed is alleen te verklaren als we aannemen dat in die eerste generaties nog de ervaring van die hoogstaande cultuur en techniek van voor de vloed was bewaard gebleven.