Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

Bijbel en theologie

Nieuw 22/02/2000 - laatste wijziging14/11/2003

Zoek op deze website

Samenvatting: Over de Bijbel bestaan veel misverstanden. In hoofdzaak omdat over deze bundel met boeken en boekjes veel wordt gepraat, maar waarin kennelijk niet veel wordt gelezen. Zodoende is veel gepraat prietpraat. In deze sectie worden enkele aspecten van de Bijbel behandeld. Het is geen uitgewogen geheel, maar meer een bloemlezing uit mogelijke onderwerpen. Een mens kan nu eenmaal niet alles behappen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Over de Bijbel Septuagint Masoreten Bijbel wetenschap Vrijzinnige uitleg Ontstaan Genesis Wie is Jezus? Uittocht, intocht Toekomst Noach, Zondvloed

Meer over Zondvloed en geologie zie Zondvloed/Geologie.

Meer over IsraŽl (ook theologische aspecten) zie onder IsraŽl - volk en land.

 

    De Bijbel is een boek dat constant onder het vuur van de kritiek ligt vanuit allerlei richtingen, waaronder de theologie zelf. Maar ook andere wetenschappers en journalisten van allerlei slag schijnt vaak niets te dol om de claims van de Bijbel te ondergraven. Want als de Bijbel werkelijk een boek met fabels en verhaaltjes is, die eigenlijk niet serieus te verifiŽren zijn, dan liggen zijn geweldige claims aan diggelen en is de God van de Bijbel onschadelijk gemaakt. Gelukkig is de realiteit een geheel andere. Zelf heeft het onderzoeken van deze dingen mij erg geholpen om met zekerheid te kunnen zeggen: de Bijbel is Gods betrouwbare bericht aan ons en kan elke aanval, elke kritiek met glans weerstaan. Dat wil niet zeggen dat er in de huidige teksten van de Bijbel geen onduidelijkheden zijn, of dat alles gladjes verloopt. Maar het wil wel zeggen dat op alle punten waar de Bijbel aan de tand is gevoeld, zijn betrouwbaarheid overtuigend is gebleken.

    Zonder volledig te willen zijn, geeft  de Internet pagina http://members.fortunecity.com/nholtorf/weten3.html een aardig overzicht over diverse aanvallen op de Bijbel en de antwoorden daarop. Dat ik deze pagina hier noem wil niet zeggen dat ik het met alle daar voorgestelde oplossingen eens ben. Er zijn vooral op het gebied van schepping en vloed betere en meer consistente antwoorden, zoals U ook op deze website wel kunt vinden.

    Geopend wordt met een pagina over de Bijbel zelf en over bijbelse chronologie, en daarna iets over 'modern' theologische bijbeluitleg. Andere onderwerpen in deze sectie van de website handelen over zaken die met uitleg van de Bijbel en daarmee verbonden problemen te maken hebben. Voor veel van die problemen zijn acceptabele tot uitstekende oplossingen voorgesteld. Ben je het er niet mee eens, heb je betere voorstellen of weet je nieuwe onderwerpen, reacties zijn altijd welkom. Zie de homepage.