Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Toekomst)

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde

(i) de binding van satan

Nieuw 14/01/2001

Zoek op deze website

    Het doet misschien een beetje vreemd aan, dat op deze aarde het Koninkrijk van God gevestigd zal worden. Altijd weer is ons geleerd, dat alles wat het Oude Testament over het toekomstige vrederijk zegt, een 'accommodatie' van God was aan de toenmalige Joden, die nog niet in staat zouden zijn geweest, om uitspraken over de eeuwigheid te begrijpen. Daarom past God zich aan deze mensen aan, en belooft ze een aards Koninkrijk. Dat konden ze nog snappen. Dat hemelse, dat was te ver van hun bed. Zo ongeveer zijn wij onderwezen. Maar deze opvatting heeft als enige grond de overtuiging van theologen dat het met IsraŽl gedaan is na de komst van Jezus, zijn sterven en opstanding. Dus moet alles wat de profeten zeggen over een toekomstige heerlijkheid van IsraŽl wel 'geestelijk' bedoeld zijn. Ik geloof er niets van. We komen met deze opvatting in bedenkelijk vaarwater. Want waarom zou God zichzelf ook in het Nieuwe Testament niet aan ons hebben 'geaccommodeerd'. GabriŽl zei toch tegen Maria dat haar Zoon als koning over het huis van Jacob zou regeren tot in eeuwigheid? Ook 'accommodatie'?  Of was iedereen toen plotseling veel slimmer geworden? 

    Toch blijft de vraag: hoe kan alles, en vooral de mensen, dan zo plotseling veranderen, dat een vrederijk mogelijk is? Daarvoor zijn twee oorzaken: de eerste is, dat er een rechtvaardige Koning zal heersen, die geen onrecht zal toelaten en dat ook onmiddellijk zal afstraffen; Hem zullen ook de middelen ter beschikking staan om deze regering wereldwijd te laten zijn. En Hij kent de harten van de mensen, ook al toen Hij incognito op aarde woonde (Marcus 2:6-8), en zeker als Hij in heerlijkheid verschijnt. Zie onder (k). De tweede oorzaak is, dat satan is gegrepen en 'gebonden'. Dat wordt in heel sterke bewoordingen gezegd in Openbaring 20:2-3:

"Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren".

Satan is veilig opgeborgen, stiekem ontsnappen is er niet bij. De grote verleider die rondging als een brullende leeuw, om te zien wie hij zou kunnen verslinden (1 Petrus 5:8) is buiten spel gezet. Zijn invloed is tot nul gereduceerd. Nu blijkt, hoe geweldig groot zijn negatieve invloed op de mensen is geweest.