Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Denken en wetenschap in onze cultuur / Kerkleiding adopteert Plato)

Up Evangelie vs Rome Afscheid Jodendom Nieuwe norm Plato is autoriteit Kerkvaders over Joden Augustinus

Het evangelie in de Romeinse wereld

Nieuw 14/03/2002

Zoek op deze website

Samenvatting: Het bericht van Christus' opstanding en de consequenties daarvan werd in de Romeinse wereld niet met open armen ontvangen. Het werd niet alleen gezien als aanslag op de locale goden, maar ook als concurrentie met de als god vereerde Romeinse keizers, en dus politiek verdacht. Waartegen dan de gebruikelijke maatregelen werden getroffen.

    Uit de Bijbel (Handelingen, brieven) weten we dat het binnenkomen van het evangelie van Jezus Christus in die goed-ontwikkelde cultuur van die dagen grote weerstanden opriep. De populaire goden werden uitgedaagd; zie de opstand in Efeze, die verhaald wordt in Handelingen 19, waar de handel in souvenirs van de godin Artemis tot stilstand dreigt te komen. Ook hadden de christenen nu een nieuwe Heer (Kurios), die voor ieders besef concurreerde met de keizers, die zichzelf goddelijk hadden laten verklaren en aan wie geregeld geofferd moest worden. Christenen werden dus gezien en behandeld als politieke dissidenten. En daarmee gaan weinig volken en culturen zachtzinnig om. En zeker de Romeinse niet. Christenvervolgingen waren er dan hier, dan daar. Nee, veel politiek, maatschappelijk en materieel voordeel bracht het christen-zijn niet daar en toen.

   Toch is ook veel goeds te melden. In de gemeenten was er werkelijke gemeenschap tussen mensen van allerlei slag, zij deelden met elkaar wat zij aan bezittingen en inkomen hadden, en het waren missionaire gemeenten. Zwijgen over wat zij hadden gehoord en aangenomen, konden zij niet. Met grote vrijmoedigheid gaven zij hun getuigenis. De Romeinse autoriteiten wisten vaak geen raad met hen. Maar niet alleen met woorden, ook met daden waren de christenen opvallend. En geliefd! Hoewel vrijwel iedereen hen versleet voor 'gekke Henkie', verleenden zij dienst aan ieder die daarom vroeg of daaraan behoefte had. Zij lieten zich liever bedotten dan iemand iets te weigeren. Zij brachten Jezus’ woorden en geboden letterlijk in praktijk. En… zo was het ook bedoeld!