Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Actualiteiten / Religie en geweld)

Up Bijbel en geweld Christendom en geweld Islam en geweld Seculier geweld

Islam en geweld

Nieuw 22/01/2005, laatste wijziging 19/03/2006

Zoek op deze website

Samenvatting: Islamieten zijn niet gewelddadiger, zondiger of haatdragender dan ieder ander mens. Maar de Islam heeft enkele problemen met geweld, die het Christelijk geloof niet heeft. Omdat dat hieronder in het kort wordt uitgelegd, acht ik me ontslagen van de taak, om dat hier nog een dunnetjes over te doen. Lees maar!

Zie ook de pagina met artikelen van Nonie Darwish, een Arabische publiciste.

Enkele aspecten van dit onderwerp, voor zover van belang. Meer is te vinden in de paragrafen over Islam en jihad.

1.  Anders dan de Bijbel is de Koran niet een boek van de geschiedenis, maar een boek dat binnen de Islam de pretentie heeft, eeuwigdurende en voor allen en overal geldende, onveranderlijke waarheden te melden. Deze pretentie geldt tot zelfs voor het kleinste detail. Niets in de Koran is cultuurgebonden of begrensd door tijd of omstandigheden. De pretentie is, dat het een boek is, dat zoals het is, als het ware rechtstreeks uit de hemel komt. Zelfs de taal (Arabisch uit de zevende eeuw) is deel van deze pretentie. Daarom zijn er bij mijn weten maar weinig geautoriseerde vertalingen van dit boek. Eigenlijk moet je Arabisch leren, wil je de stem van van Allah verstaan.

2.  Omdat de Koran wordt gezien als een consistent geheel van goddelijke waarheden, is kritiek niet toegestaan. Onderwerping is de enige getolereerde houding. Dat is ook de betekenis van het woord Islam: onderwerping. Maar dat levert in de praktijk toch problemen op. Want de Koran is in feite helemaal niet zo consistent. Voor ons onderwerp is het van belang om te weten, dat de soera's die in Mekka zijn ontstaan, veel spiritueler en vredelievender zijn ten opzichte van andersdenkenden dat de latere soera's, die ontstaan zijn na de vlucht van Mohammed naar Medina. De taal is nu veel strijdlustiger, tegenstanders mogen met geweld worden behandeld. De jihad die in de eerste periode vooral innerlijk was, gericht op de persoonlijke toewijding en onderwerping, wordt in de latere periode veel strijdvaardiger. Het gaat er nu ook om, om de Islam - desnoods met geweld - over de hele wereld te verbreiden en de volken tot de ware godsdienst te brengen. In principe met alle middelen. En er is in de Islam een opvatting, dat de latere woorden van Allah altijd de eerdere vervangen, als ze niet precies sporen. De profeet zelf gebruikte geweld tegen tegenstanders, zelfs list en bedrog.

3.  De opvattingen dat:

de Koran eeuwige waarheden bevat, die slechts in onderwerping behoren te worden geaccepteerd, en waarop in geen geval enige kritiek past;

Allahs laatste woorden (waarin geweld tegen vijanden wordt goedgekeurd) prioriteit hebben ten opzichte van eerdere;

en daarbij gevoegd dat het hart van de mens eerder geneigd is om de oorzaak van zijn problemen bij anderen te zoeken dan bij zichzelf,

maken dat de Islam grote problemen heeft, om het geweld te beteugelen. En het is voor serieuze en vredelievende Islam-geleerden erg moeilijk om gefundeerd stelling te nemen tegen wat heden ten dage "moslim-terrorisme" heet. Als je heilige boek - dat absoluut gezag over je heeft, met de autoriteit van Allah zelf - zegt, dat het toegestaan is om geen middel te schuwen om de "vijanden van de Islam" te treffen, dan heb je een zware dobber om geweld in je eigen gelederen te bestrijden. Want je komt dan al heel snel zelf bij de "vijanden van de Islam" terecht.

4.  Natuurlijk zijn er onder Islamieten evenzeer edele en vredelievende mensen als onder welke andere mensengemeenschap ook. Maar als de opperste autoriteit, die je met heel je hart wil dienen, je toestaat om geweld tegen andersdenkenden te gebruiken, hoe sterk moet je dan in je schoenen staan, om deze neiging bij je geloofsgenoten te onderdrukken. Ik denk dat dit het dilemma van de Islam is met betrekking tot dit onderwerp.

En hier wil ik het voor nu bij laten. Als ook islamitische mensen mij willen mailen om eventuele misvattingen te corrigeren, of om mijn kennis en inzicht te vergroten, dan waardeer ik dat zeer.

Up Bijbel en geweld Christendom en geweld Islam en geweld Seculier geweld