Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

IsraŽl, volk en land

Nieuw 22/11/2000 - laatste wijziging 14/01/2002

Zoek op deze website

Samenvatting: Over IsraŽl an sich en de verhouding tussen kerk en IsraŽl doen allerlei Indianenverhalen de ronde. In deze sectie wordt gepoogd om orde op zaken te stellen en de Bijbel te laten spreken. De hele tegenwoordige commotie rond IsraŽl komt dan waarschijnlijk in een iets breder en juister daglicht te staan.

Deze sectie is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

Israel en de kerk Over Jakob en Esau Beloften Abraham Beloofde land Tekst Zacharia 12-14 De staat IsraŽl Antisemitisme Israelische bezetting

Meer over over de Exodus en de intocht in Kanašn zie onder Bijbel en Theologie.

Meer over opgravingen van paleis koning David zie onder Actualiteiten.

Over Arabieren met een positieve houding t.o.v. IsraŽl, zie Arabische Stem.

Inleiding

    De situatie rond de problemen in het Midden-Oosten in oktober 2000 bracht het onderwerp 'IsraŽl' weer in het centrum van de belangstelling. Opvallend was, hoe negatief er over IsraŽl werd bericht, ook in de christelijke pers. Terwijl er een brede stroom van informatie beschikbaar is, o.a. via de websites van de IsraŽlische regering, en de diverse Palestijnse websites. Verschillende keren heb ik mij afgevraagd, wat toch wel de reden mag zijn van de ŗ priori beschuldigende houding met betrekking tot IsraŽl, terwijl de Palestijnen op uiterste clementie kunnen rekenen, hoewel de praktijk eerder aanleiding geeft tot het tegendeel. In het onderstaande zullen we proberen het onderwerp 'IsraŽl' in een brede context te plaatsen. In onderliggende documenten meer in detail over de beloften aan Abraham en de omvang van het aan IsraŽl beloofde land.  

    Deze sectie is vanaf 14-01-2002 een aparte rubriek, vanwege de noodzaak om de 'zichtbaarheid' van dit onderwerp te vergroten. Het is onvermijdelijk, dat ook theologische noties een plaats hebben in deze rubriek. Bij het onderwerp 'IsraŽl' is dat moeilijk te voorkomen.