Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Noach, zondvloed)

Up Bevolking Oorzaken Locatie Noach

De Hof van Eden / Vertrek- en landingsplaats Noach / Namen uit het paradijs

Nieuw 22/02/2000

Zoek op deze website

De Hof van Eden

    De Hof van Eden  (= plezier, genoegen, genot) speelde in die 'eerste' wereld een belangrijke rol, waar we hier niet op zullen ingaan. In Genesis 2:10-14 wordt gesproken over de rivier die in Eden ontsprong en zich in vieren verdeelde, en enkele landstreken die ermee verbonden waren. De betekenis van deze namen is: Pison = ontspringen, vermeerderen, verbreiden / Gichon = losbarsten, met geweld losbreken / Tigris = de snelle / Eufraat = vruchtbaarheid / Chawila = cirkel, omcirkelen, omringen, omheen gaan (de Tigris ging er omheen) / NubiŽ (Hebr.: Cush) = zwart / AssyriŽ = een stap (vooruit), voortgang, vooruitgang.

Waar vandaan vertrok Noach met de ark?

    Noach werd geboren in het jaar 1056 of 1642 na de schepping (Masoreten c.q. Septuagint). Gezien de snelle groei van de wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande migratie zal hij waarschijnlijk niet meer in de buurt van de Hof van Eden gewoond hebben, maar een heel eind - vele duizenden kilometers wellicht - daar vandaan. Maar omdat de aardse geografie en geofysika door de vloed grondig is gewijzigd, is het voor ons niet meer na te gaan waar hij woonde, noch waar ergens de Hof van Eden geweest is.

Waar landde Noach met de ark?

    Na zo'n 150 dagen op het oppervlak van een de wereld totaal omspannende watervlakte te hebben gedreven, landde Noach op het gebergte Ararat. Welke relatie had die landingsplaats met de vertrekplaats? Geen! Want in die 150 dagen (Genesis 7:24) was het niet windstil geweest (Genesis 8:1 Op zijn [Gods] bevel begon er een wind over de aarde te waaien). Een totaal door water bedekte aardbol wordt hoogstwaarschijnlijk geteisterd door een zeer sterke westelijke luchtstroming, die Noachs ark naar een plaats deed drijven die welhaast zeker niet dezelfde was als die waar vandaan hij vertrok. De Bijbel noemt de plaats van de landing: het bergland of het gebergte van Ararat. 'Ararat' betekent: neerwerpen, uitschakelen, herroepen van de vloek. Wellicht een naam door Noach gegeven. Er zijn in die regio verschillende dorpen en plaatsen met namen die herinneren aan de vloek en de vernietiging van de aarde door de vloed.

Paradijsnamen op de aarde na de vloed

    Van de stromen Pison en Gichon horen we niet meer, het land Chawila komt verderop in het Oude Testament nog wel voor, maar de relatie tot de Hof van Eden staat niet vast. Namen als Cush en Assur leven voort in de namen van nieuw geboren mensen en de landstreken waar zij zich vestigen, maar de landstreken die zij op de 'nieuwe' aarde aanduiden, hebben geen verband meer met die op de vroegere aarde. De rivieren Eufraat en Tigris zijn ook nu nog bekend. Liggen die op dezelfde plaats als toen? Nee, want ten eerste waren dat toentertijd vertakkingen van de ene paradijsrivier, en de huidige rivieren zijn apart in de bergen ontspringende stromen, die zich pas in hun benedenloop verenigen. Hoe komen deze rivieren dan aan hun namen, die aan de Hof van Eden doen denken? Daarover het volgende:

    Vele plaatsen in de Verenigde Staten dragen namen uit andere landen en landstreken, omdat de daarheen emigrerende mensen in een voor hen onbekend gebied terecht kwamen. Zij bouwden dorpen en steden en vonden er stromen en rivieren, die zij namen gaven van plaatsen en rivieren uit hun land van afkomst. En zo verminderden zij de dreiging van het onbekende. Zo, denk ik, moeten we kijken naar namen als Eufraat en Tigris. Deze rivieren hebben geen enkel geografisch verband met de Hof van Eden op de toenmalige wereld die vergaan is (2 Petrus 3:6). De uit het Armenisch hoogland afdalende nakomelingen van Noach vonden deze stromen door de grote Mesopotamische vlakte vloeien en hechtten daaraan namen die hen bekend waren.

free web hit counter