Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Toekomst)

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde

(b) de toename van negatieve natuurverschijnselen en tekenen aan de hemel

Nieuw 14/01/2001 - laatste wijziging 14/03/2001

Zoek op deze website

Jezus zegt daarover:

"...en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven" (MatteŁs 24:7b) / "er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieŽn alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen" (Lucas 21:11) / "Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen" (Lucas 21:25-26).

In het boek Openbaring vinden wij op veel plaatsen verwijzingen daarnaar. Voorbeelden: 6:12-14 - zon zwart, maan bloedrood, sterren vallen, hemel scheurt en rolt op, bergen en eilanden van hun plaats gerukt / 11:13 - aardbeving, tiende deel van de stad verwoest, 7000 slachtoffers / 11:19 en 16:18 - bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, aardbeving, zware hagel (meteorieten?) / 8:6-12 - de eerste vier van de zgn. 'bazuinoordelen': allerlei kosmisch puin treft de aarde en richt gigantische verwoestingen aan / hst. 16 - de zgn. 'schaal'-oordelen, waaronder veel van de reeds genoemde, maar in heviger mate. 

    Steeds meer vat bij astronomen en geologen de mening post, dat de aarde in een betrekkelijk recent verleden verschillende malen door dit soort kosmische rampen is getroffen. Alleen al in de laatste 100 jaar zijn er minstens twee grote botsingen geweest, echter allebei in onbewoond gebied: in 1908 in SiberiŽ in het gebied van de Boven-Toengoeska en in de dertiger jaren in het Amazone-gebied. In beide gevallen ging het echter om relatief kleine voorwerpen; toch was de verwoesting enorm. Was de SiberiŽ-meteoriet op Hiroshima gevallen, dan zou de stad en grote omgeving aanzienlijk grondiger verwoest zijn geweest dan het geval was door de reŽle atoomaanval in augustus 1945. Op verschillende sterrenwachten zijn er mensen aangesteld die zich in hoofdzaak bezighouden met het localiseren van in de ruimte rondvliegend puin, dat voor de aarde catastrofaal zou kunnen zijn. Voor wie het zien wil, geeft ook de Bijbel veel informatie daarover. Zie bijv. Jesaja 24. Ook in de mythologische voorstellingen van veel volken komt dit thema regelmatig terug. 

    Opmerkelijk is Openbaring 16:8,9 waar de zon getroffen wordt zodat zij de mensen verzengt met haar grote hitte. Er zijn heel wat geleerden die de huidige opwarming van de atmosfeer niet of nauwelijks aan een broeikaseffect toeschrijven, maar aan een stijgende intensiteit van de zonnestraling. Over hongersnoden horen wij dagelijks. Toenemende oorlogen en toenemende hongersnoden hangen met elkaar samen. Is er ook een toename van het aantal aardbevingen en hun intensiteit? Als je de krant leest, lijkt dat wel zo, maar terzake kundigen verzekeren ons, dat dit niet het geval is. Hier spelen de wereldwijde instant communicatie en de snellere berichtgeving een rol, zegt men. Toch blijf ik zeer alert op dit onderwerp.

free web hit counter