Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie)

Up Over de Bijbel Septuagint Masoreten Bijbel wetenschap Vrijzinnige uitleg Ontstaan Genesis Wie is Jezus? Uittocht, intocht Toekomst Noach, Zondvloed

Noach en de zondvloed

Nieuw 22/02/2000 - laatste wijziging 14/01/2001

Zoek op deze website

Samenvatting: Enkele kanttekeningen bij de historie van de grote vloed in Noachs dagen, waarbij gepoogd wordt om enkele stereotype en steeds weer herhaalde misverstanden op te helderen.

Bevolking Oorzaken Locatie Noach

Voor meer informatie over de catastrofe van de zondvloed en zijn implicaties voor de geologie zie Zondvloed en geologie.

    Bij het behandelen van dit onderwerp ga ik ervan uit dat de Bijbel serieus is te nemen als hij handelt over de grote vloed die in de dagen van Noach de gehele aarde trof en allen deed omkomen die niet bij Noach in de ark waren. Ik ga dat hier niet verder beargumenteren. Daarover is genoeg gepubliceerd, ook op deze website (zie hierboven). Maar ook als we dit aannemen, betekent dat niet dat onze voorstellingen daaromtrent erg realistisch zijn.

    De populaire voorstelling is toch wel, dat de gehele wereldbevolking - die toch nog betrekkelijk gering van omvang was - zich min of meer in het tweestromenland van Eufraat en Tigris ophield, dat daar ergens de Hof van Eden was geweest, dat ook Noach daar woonde, en dat hij na de zondvloed weer precies in datzelfde gebied landde met zijn ark. Onder deze opvattingen moeten we toch wat dynamiet leggen, vrees ik. Als we ons proberen in te denken aan de hand van wat de Bijbel ons vertelt, hoe de situatie werkelijk was, komen we tot voorstellingen, die wel heel erg veel verschillen van de gebruikelijke. Daarover gaan de volgende pagina's.

 

free web hit counter