Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Noach, zondvloed)

Up Bevolking Oorzaken Locatie Noach

Wat bracht de vloed over de wereld?

Nieuw 22/02/2000

Zoek op deze website

Morele ineenstorting

    We spreken hier niet over de mogelijke fysieke oorzaak of oorzaken van de vloed. Dat wordt op de pagina Zondvloed en geologie behandeld. Voor iedere Bijbellezer is het duidelijk wat de belangrijkste oorzaak van de zondvloed was: een totale morele ineenstorting van die oude, cultureel hoogstaande wereld. Geweldenarij. Onrecht en geweldpleging op wereldschaal. Het recht van de sterkste.

De 'nephilim', de gevallenen

    Maar er is nog iets. Er is sprake van de zonen Gods die zich vrouwen kiezen uit de dochters der mensen. In het Oude Testament zijn 'zonen Gods' altijd engelen. De term komt hier voor en in Job

"Op een dag kwamen de hemelbewoners [Hebr.: zonen van God] hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen"  (Job 1:6 en 2:1:)

"terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?" (Job 38:7 )

In Job 1 en 2 is onder die zonen Gods ook de satan, dus ook afvallige engelen vielen onder het predikaat 'zonen Gods'. Het resultaat van die verbintenissen tussen gevallen engelen en menselijke vrouwen waren reuzen, zegt onze vertaling, 'nephilim'. Maar dit woord is het meervoud van 'naphal', vallen. 'Nephilim' kunnen we dus ook aanduiden als 'de gevallenen, de afvalligen'. Zij waren machtig, mannen van naam, en dan wordt er een woord gebruikt dat in de Statenvertaling wordt aangeduid met 'die van ouds geweest zijn'; de uitdrukking duidt op: eeuwig bestaan, altijd geweest, oneindig, e.d. De verklaring dat de mannen uit de lijn van Seth trouwden met meisjes uit de lijn van Kain is zeer gebruikelijk, omdat de hierboven gegeven verklaring ons al te fantastisch voorkomt. Het 'zonen Gods' slaat dan op de mannen uit Seths geslacht en de 'dochters der mensen' op meisjes uit de familie van Kain. Er wordt dan gewezen op het Nieuwe Testament waar 'zonen van God' in de brieven van Paulus wordt gebruikt om mensen aan te duiden die 'in Christus' zijn (Romeinen 8:14+19, Galaten 3:26). Het gaat hier echter om mannen en vrouwen. In Genesis 6 wordt m.i. duidelijk iets anders  bedoeld. Maar de verklaring zoals ik die hier voorstel - overigens in navolging van vele anderen - is voor velen onvoorstelbaar. Maar is het werkelijk zo onvoorstelbaar? Over de hele wereld zijn er thans duizenden goed gedocumenteerde verhalen over ontvoeringen door UFO-nauten. Zelfs een vroegere secretaris-generaal van de UN, Javier Perez de Cuellar, beweerde desgevraagd door zulke 'wezens' ontvoerd te zijn. Er zijn verschillende verhalen van vrouwen die ontvoerd werden door UFO-nauten en medisch aantoonbaar zwanger gemaakt. In de meeste gevallen verdwenen die zwangerschappen weer, vrijwel altijd na een vreemde ervaring waarbij eveneens UFO-nauten betrokken waren. Velen geloven dat die UFO-figuren 'hoger geŽvolueerde' wezens van andere planeten zijn. Maar de opvatting dat het geestelijke entiteiten zijn, trawanten van satan, die zich in deze vermomming aan ons vertonen, vindt steeds meer ingang. Satan doet zich voor als een lichtengel. Ook de UFO wezens zijn bezorgd over ons. Zij channelen naar ons door dat wij goed op moeder aarde moeten passen, en dat zij ons zullen helpen om te transformeren naar meer vredelievende wezens. Is dit allemaal onschuldig, of is er meer aan de hand? Voltrekt zich in onze tijd hetzelfde als wat ook in de dagen van Noach gebeurde? Zijn wij alert genoeg?