Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Toekomst)

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde

(j) de opstanding van de martelaren en het oordeel over de volken

Nieuw 14/01/2001

Zoek op deze website

    Nadat met de anti-christ en zijn valse profeet en met hun legers is afgerekend, en satans invloed tot nul is gereduceerd, volgt de opstanding van hen die vermoord zijn om het getuigenis van Jezus tijdens de regering van de anti-christ, allen die het beest en zijn beeld niet hebben aanbeden. We kunnen lezen in Openbaring 13:15 hoezeer de woede van die anti-christ allen weet te vinden die niet voor hem buigen. En er is maar één gevolg: de marteldood: We lezen:

"Het [tweede beest] kreeg de macht om dat beeld [van het eerste beest] leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden".

De martelaars van toen worden nu opgewekt en zij regeren met Christus in het aankomende Koninkrijk. Christus en de met Hem meegekomen heiligen gaan nu de overgebleven volken oordelen, allen die niet omgekomen zijn in de gerichten, de razernij van de anti-christ en de vernietigde geallieerde legers. We lezen over dit oordeel meer in Matteüs 25:31-46. We lezen daar van twee groepen: schapen (rechtvaardigen) en bokken (onrechtvaardigen). Het verschil wordt uitgemaakt door hun houding ten opzichte van een blijkbaar derde groep mensen, die Jezus 'deze, mijn minste broeders' noemt. Sommigen zien in deze mensen de Joden die extra geleden hebben onder de anti-christ, anderen zien in hen allen die tijdens het antichristelijk rijk hebben standgehouden, hulp hebben geboden aan vluchtelingen, ontheemden en onderduikers, en die niet zijn gesnapt door de geheime politie en de geautomatiseerde opsporingssystemen.

    Uit dit oordeel van Jezus blijkt, hoezeer Hij alles zet op het doen van zijn geboden, het erover spreken is nuttig en nodig (zout der aarde), maar het actief in de praktijk brengen ten opzichte van de mensen binnen ons bereik (stad op de berg, licht op de kandelaar), staat voor Jezus boven alles. Jezus herkent ons geloof aan onze houding en ons handelen. Daaraan meet Hij het af.