Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Denken en wetenschap in onze cultuur / De 20e eeuw)

Up 'Neo'-filosofieen Fenomenologie Existentialisme Studentenprotest Postmodernisme Reform. filosofie

Het postmodernisme

Nieuw 14/03/2002

Zoek op deze website

Samenvatting: Als je maar rijk genoeg, gezond genoeg, egoïstisch genoeg en onverschillig genoeg bent, dan kun je in elke tijd plezierig leven, al is het ook boven op een vulkaan. Hoewel filosofisch onzuiver, geeft dit de sfeer van het postmodernisme aardig weer. Het is een parasiet op het 'modernisme', en het einde van de filosofie.

    Zien we in de tot nu besproken bewegingen nog altijd iets van hoop, al is het temidden van de wanhoop, het postmodernisme is de hoop en de wanhoop voorbij. De generatie die zich nog diepe zorgen kon maken over het teloorgaan van alles wat filosofie tot filosofie maakt, is voorbij.

    De naam 'post-modernisme' is misleidend. Zij suggereert een opvolger te zijn voor het 'modernisme', het Verlichtingsdenken, maar is dat niet. Het post-modernisme is de dwerg die op de schouders van de reus 'modernisme' staat. Bij alles wat hier wordt beweerd, zijn de onderliggende vooronderstellingen volop die van de Verlichting. Alleen is in het post-modernisme het masker van de hoop op een betere wereld, gebaseerd op de 'westerse waarden' (welke dat ook zijn mogen) afgevallen.

   In het postmodernisme heeft men de kenleer uitgezwaaid: ieder heeft zijn eigen realiteit. Zie jij het zus? Prima hoor, ik zie het zo! Doei….. Ook de moraal ontbreekt. Ieder maakt zijn eigen normen en waarden. Heel bewust kies je daarvoor. Dat wel! Maar echt gezelliger wordt het er niet op, zo. Want de een kiest heel bewust voor liefdevol omgaan met anderen, toegewijd en behulpzaam. En de ander kiest even bewust voor geweld tegen ieder die hem/haar een strobreed in de weg legt. Prima toch? Of niet zo prima? En… metafysica, hoe zit het daarmee? Voor zover daarvan sprake is (het is volhardend zoeken, hoor) leunt dat sterk aan tegen de zgn. New-Age ideeën.

   Maar een maatschappij moet verder. Dus regeert het 'modernisme' ongecontroleerd. In de praktijk is het dan ook in toenemende mate zo, dat anonieme en schijnbaar autonome machten de dienst uitmaken: de markt, de beurs, de aandeelhouders van de naamloze vennootschappen, het Bruto Nationaal Product. Overheden verklaren zich machteloos, komen niet tot handelen, zelfs niet tegenover het meest brute onrecht. Zie bv. Joegoslavië en omstreken, waar het erg lang heeft geduurd, voordat iemand zich in dat wespennest durfde wagen. Risico's, zie je!. En wie zich mens toont, met besef van verantwoordelijkheid voor het geheel, met het besef dat absolute normen van trouw en eerlijkheid zijn overtreden en dat daartegen moet worden opgetreden, die wordt genadeloos afgestraft als hij zijn nek durft uit te steken. Zie de EU ambtenaar Paul van Buitenen, die andere Paul bij het ECN in Petten, en de andere 'klokkenluiders'.

    Filosofie is niet een hobby voor wereldvreemde figuren waarmee gewone mensen niets hebben uit te staan. In de filosofie worden die dingen aan de orde gesteld, die onze maatschappij straks – over één, twee generaties – ingrijpend zullen veranderen. Wordt het geen tijd voor christenen en anderen, die nog een rudiment van verantwoordelijkheidsgevoel voor onze samenleving kennen, om zich daarover toch tenminste een beetje druk te gaan maken….?

free web hit counter