Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Uittocht, intocht)

Up Wie was Mozes Aantal IsraŽlieten Kaart van woestijn Schelfzee Sinai/Horeb Verovering Kanaan Richterentijd

De chronologie van de tijd van de rechters (Richteren)

Nieuw 31/05/2011

Zoek op deze website

Samenvatting: De tijd waarin de rechters (richters) optreden, is chronologisch niet eenvoudig in te delen. Op deze pagina volg ik de opvatting van drs. J. van der Land, die van die periode in zijn boek 'Van Abraham tot David' een m.i. bruikbare indeling geeft.

Zie het schema hieronder.

 

Er zijn nog veel onzekerheden over plaats en tijd van optreden, en dit schema is zeker niet het laatste woord.

 

Er is overlapping doordat sommige richters plaatselijk opereerden.

Noordelijke richters:

           Barak/Debora, Gideon/Abimelech, Jefta,

 Zuidelijke richters:

           OthniŽl, Ehud, Simson

 Niet precies bekend:

           Thola, JaÔr, Ebzan(Ibsan), Elon, Abdon

 

De regeringstijd van Saul is niet precies bekend.

 

De opmerking van Jefta tegen de Ammonieten Ī 1100 v.C., in Richteren 11:26: "De IsraŽlieten wonen nu al driehonderd jaar in Chesbon en AroŽr en de omliggende dorpen en in de steden langs de Arnon. Waarom hebben de Ammonieten dan niet eerder geprobeerd dat gebied te bevrijden?"  is te zien als uit het hoofd ruw geschat, niet als een absoluut statement, zoals bijv. de vermelding van de regeringstijden van de koningen. Volgens de door mij gehanteerde chronologie was de exodus 300 jaar geleden en de intocht 260 jaar. De IsraŽlieten woonden er dan 260 jaar. Jefta's opmerking is dus een redelijke schatting, naar boven afgerond.

 

De getallen in de blokjes zijn de in de Bijbel genoemde aantal jaren van optreden van de betreffende richter.

Sommige namen komen tweemaal voor, zoals bijv. Gideon en Debora+Barak. De eerste maal is dan hun optreden als bevrijder, en de tweede vermelding is hun 'regering' nadat de vijanden zijn verslagen.

Up Wie was Mozes Aantal IsraŽlieten Kaart van woestijn Schelfzee Sinai/Horeb Verovering Kanaan Richterentijd