Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Uittocht, intocht / Wie was Mozes)

Up

Schema's van de tijd van Jakob en Jozef en de connectie met het verblijf in Egypte tijdens de Hyksosfarao's,
en van Mozes in de context van de 18e dynastie in Egypte,
plus de verbinding met de regering van Jozef en Hyksos enerzijds en de Amarna-brieven anderzijds.

Nieuw 22/03/2011 - laatste wijziging 02/06/2011

Zoek op deze website

Het schema hieronder geeft de voorgeschiedenis van Mozes weer, met name de regering van Jozef als onderkoning binnen de context van de dynastieŽn 15-17 van de zgn. Hyksosfarao's. Uit dit en het volgende schema blijkt, hoe nauwkeurig de geschiedenissen in de Bijbel passen op de gebeurtenissen die we uit de geschiedenis van de omringende volken kennen.

Het volgende schema geeft dan een overzicht van de 18e dynastie van Egypte, de connectie naar de Hyksos en Jozef, en het leven van Mozes binnen die 18e dynastie.

De farao's Thoetmoses III en Amenhotep II waren krachtige farao's, echte veroveraars, maar daarna is het klaar. De opvolgers Thoetmoses IV, Amenhotep III en IV (Achnaton) zijn zwakke farao's. Het ontbreken van grote militaire expedities wordt verklaard door te zeggen dat het een tijd van welvaart was, en er dus geen behoefte was aan militair vertoon. Er werden tempels gebouwd. Maar welvaart was voor Thoetmoses III en Amenhotep II geen belemmering voor grootscheepse militaire expedities. Was die bouwactiviteit misschien een soort uitlaatklep voor de verwerking van de gigantische klap die Egypte gekregen had? Hun  leger was immers ten onder gegaan in de Schelfzee, alle mannelijke eerstgeborenen waren gestorven in de tiende plaag. Zij moesten een nieuw leger opbouwen, maar hebben daar kennelijk geen levenstaak in gezien. Er werd geen al te grote haast mee gemaakt. Die taak is later krachtig door farao Horemheb ter hand genomen, die de overgang vormt naar de 19e dynastie van de Ramsessen. Horemheb wordt wel beschouwd als de laatste farao uit de 18e dynastie, maar hij is duidelijk een overgangsfiguur naar de 19e dynastie.

Achnaton was zo onder de indruk van de totale vernedering van de goden van Egypte (Exodus 12:12) dat hij een nieuwe godsdienst begon en zo ver mogelijk van de priesterkaste vandaan een nieuwe hoofdstad bouwde (Achet-Aton). In seculiere beschrijvingen wordt vaak gezegd dat de exclusieve aandacht van Achnaton voor het religieuze de oorzaak is van het politieke, economische en militaire verval van Egypte in zijn tijd. Maar is het niet precies andersom? Dat de malaise op allerlei gebied in Egypte de aanleiding was tot Achnatons ommezwaai? Wat te denken van de gevolgen van de tien plagen en de ondergang van het Egyptische leger! Besef welk een schok dat voor het land geweest moet zijn! Alle gegevens uit die tijd corresponderen met de bijbelse zoals hier aangegeven.

Tijdens latere dynastieŽn is gepoogd om de herinnering aan Achnaton uit te wissen. Alle beelden en inscripties van hem werden verwijderd en hij was nog alleen bekend als 'de misdadiger van Achet-Aton'. Dus geen bekering maar verharding! De vernederde Egyptische goden werden weer opgetuigd en men deed of er niets gebeurd was!

In de ruÔnes van Achet-Aton (Tell el-Amarna) vond men kleitabletten met diplomatieke correspondentie uit de tijd van Amenhotep III en IV, de zgn. Amarna-brieven. In de meeste van die smeken de vazallen in Kanašn om militaire bijstand tegen de invallen van de 'Habiroe' en melden het optreden van verraders (Gibeon, Sichem, en andere). Toevallig(?) startte deze correspondentie in het jaar 1360 v.C., het jaar van intocht en het begin van Jozua's veldtochten.

Zie voor meer over de Amarna-brieven en Jozua's veldtochten de pagina Verovering van Kanašn.