Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Denken en wetenschap in onze cultuur / Renaissance en Humanisme)

Up Aristoteles arriveert Thomas van Aquino Scholastiek Thomas' denken Los van God Tweedeling definitief

De Scholastiek

Nieuw 14/03/2002

Zoek op deze website

Samenvatting: In de Scholastiek moet alles al denkend kloppend gemaakt  en rond geredeneerd kunnen worden. Dan pas is de scholasticus gerust.

   We noemen zon denksysteem als dat van Thomas: scholastisch. Dat is de naam voor een methode, die toegepast werd voor de verwerving van kennis en wijsheid. De aanhangers van die methode menen, in overeenstemming met de opvattingen van de Griekse denkers, dat de enige manier om tot inzicht en wijsheid te komen, is door het opzetten van lange redeneertreinen, die van conclusie tot conclusie rijden, in gesloten gelederen van strikt formele logische argumenten. Denken staat boven waarnemen. En van de 'ezelsbruggetjes' van die scholastieke redeneerkunde is geformuleerd door de Engelsman William Ockham (of Occam, 1290-1350). Het luidt als volgt: In een redenering mogen niet meer elementen gebruikt worden, dan die strikt noodzakelijk zijn om de conclusie te bereiken. Ze is bekend geworden onder de naam 'Occams razor' (Occams scheermes), waarschijnlijk omdat met behulp van dit ezelsbruggetje alle overbodige franje van een redenering kon worden afgesneden.

free web hit counter