Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Filosofische items)

Up Iets over filosofie Vooronderstellingen Twee verdiepingen Communicatie Geloof en verstand

De twee verdiepingen in het Europese denken

Nieuw 10/07/2008- laatste wijziging 21/12/2008

Zoek op deze website

Zie de PDF-presentatie Twee Verdiepingen.

Vooronderstellingen betreffende God, mens en wereld zijn vaak dermate impliciet, onbewust en vanzelfsprekend, dat het moeite kost, die boven water te krijgen, expliciet te maken, in het bewustzijn te brengen en daar hun werkzaamheid te tonen.

En toch is dat een noodzakelijke voorwaarde om als christenen in onze tijd te kunnen overleven. Indien wij tenminste de intentie hebben om onze moderne, zijns ondanks vaak cynische, medemens met het evangelie van Jezus Christus te confronteren. Als wij niet door hebben vanuit welke vooronderstellingen velen – theologen vooral – hun stellige uitspraken doen betreffende de (on)betrouwbaarheid van de Bijbel, de verhouding tussen de godsdiensten en de onmogelijkheid om op een redelijke manier over het geloof te spreken, dan zullen wij genoodzaakt zijn hun uitspraken te nemen voor wat ze lijken te zijn: neutrale, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde stellingen, en dus nauwelijks te bestrijden, die ons bovendien in regelmatige verwarring brengen.

Hebben wij echter door vanuit welk wereldbeeld de betreffende spraakmakende autoriteit opereert, dan zijn wij te allen tijde in staat, hem of haar na te rekenen en zijn/haar uitspraken op de juiste relatieve waarde te schatten.

Wij zijn dan ontsnapt uit de verwarring en staan in een heldere wereld onder een open hemel, waarin “overleven” voor christenen is gewijzigd in “actief en krachtig getuigenis”. Voorwaar, de moeite waard!