Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Toekomst)

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde

(a) de wereldwijde verkondiging van het evangelie

Nieuw 14/01/2001- laatste wijziging 14/02/2001

Zoek op deze website

Jezus zegt in deze 'kleine apocalyps' o.a.:

"Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen" (Matt. 24:14).

Hij geeft zelf daartoe ook de opdracht aan de leerlingen (MatteŁs 28:19 / Handelingen 1:8). In het boek Handelingen en de brieven van de apostelen zien we hoe ze zich inspanden om dit zo mogelijk nog tijdens hun leven te bereiken. Deze uitspraak van Jezus heeft mede ten grondslag gelegen aan de enorme zendingsactiviteit die sinds de 19e eeuw is ontplooid geworden. Er zijn echter ook mensen die deze prediking van het evangelie van het Koninkrijk - waarop Jezus doelt - hoofdzakelijk zien gedaan worden tijdens het schrikbewind van de anti-christ, door Joodse mensen die door God worden bewaard door deze terreur heen. Onlangs las ik, dat op dit moment meer dan 99% van de mensen op een of andere manier van het evangelie van Jezus Christus gehoord moet hebben!