Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie)

Up Over de Bijbel Septuagint Masoreten Bijbel wetenschap Vrijzinnige uitleg Ontstaan Genesis Wie is Jezus? Uittocht, intocht Toekomst Noach, Zondvloed

Wie is Jezus? - een praktische christologie

Nieuw 05/06/2000 - laatste wijziging 14/02/2001

Zoek op deze website

Samenvatting: Ook de persoon en het werk van Jezus hebben enorm geleden onder de 'binnenwereldlijke' aanpassingen die de theologie heeft doorgevoerd om acceptabel zijn binnen het academische circuit. Jezus schijnt een probleem te zijn geworden. Hier onderzoeken we vier aspecten van zijn persoon en optreden en zien wat de Bijbel zegt.

Is Jezus God? Verzoening Jezus Oude Testament Jezus en de Torah

    In het kader van Samen-op-Weg in onze gemeente is - naar aanleiding van verontrusting veroorzaakt door prof. H.M. Kuiterts boek:  Jezus, nalatenschap van het christendom - een studiegroep 'Christologie' gevormd onder leiding van de Hervormde predikant. Een serie voorstudies door de groep en een aantal bijeenkomsten met voordracht en gesprek met deelnemers uit de beide gemeenten zijn gevolgd. De eerste drie onderdelen gebruiken materiaal dat in deze studie ontstond. Het vierde onderdeel ontstond in een vervolgstudie over de Tien Geboden. Omdat het goed aansluit bij de eerste drie, is het in deze sectie opgenomen.

    Zoals overal in deze website gaan we ook hier uit van de klassieke christelijke opvatting over inspiratie en gezag van de Bijbel. Mettertijd komt daarover ook nog een aparte pagina op deze website. Voorlopig zijn er alleen nog de opmerkingen op de pagina: Over de Bijbel. Van de onderwerpen die we met studiegroep en gemeente(n) behandeld hebben licht ik er vier uit, omdat die het meest in de schijnwerpers staan, nl.

1    Is Jezus God? - over de zgn. 'twee-naturen' leer

2    Verzoening - wie wordt met wie verzoend?

3    Jezus in het oude testament

4    Jezus en de Torah 

 

 

free web hit counter